• Nome: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Paraños.
  • Nome do monte: Monte Veciñal en Man Común de Paraños.
  • Data de clasificación do monte: 4/5/1979
  • Superficie clasificada: 450 Ha.
  • Número de veciños comuneiros:104
  • Instrumentos de xestión: Proxecto de Ordenación do Monte + Proxecto de Valorización Integral dos Recursos Forestais